top of page

AVRUPA İNCİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 

HASTALARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

 AYDINLATMA METNİ 

Avrupa İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (“Poliklinik”) olarak toplanan kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Kliniğimiz olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca çalışanlarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını ve işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz. 

Polikliniğimiz nezdinde hizmet aldığınız süre içerisinde kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır:

HASTANIN İLK KAYIT İŞLEMİNİN YAPILMASI

Hastanın Poliklinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad - soyad,

 • T.C. Kimlik numarası,

 • Telefon numarası, e-posta adresi, adres.

 

Hastanın Poliklinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Poliklinik’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Oluşturulan dosyanızda, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Hastanın Poliklinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Hastanın Klinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

 

Hastanın Poliklinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

HASTA KARTININ TUTULMASI

Hasta kartının tutulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad - soyad,

 • Doğum tarihi, doğum ili (Kimlik bilgileri),

 • T.C. Kimlik numarası,

 • Ev ve iş telefon numarası, e-posta adresi, ev ve iş adresi,

 • Meslek bilgisi,

 • Hastane anne- baba adı, adresi ve meslek bilgisi

 • Sağlık bilgileri

 

Hasta kartının tutulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Poliklinik’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Oluşturulan dosyanızda, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Hasta kartının tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Hasta kartının tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 

 • Sözleşmenin ifası

 • 10 yıl ve üzeri açık rıza

 

Hasta kartının tutulması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

 

PROTOKOL DEFTERİNİN TUTULMASI

Protokol defterinin tutulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad - soyad,

 • Doğum tarihi, 

 • T.C. Kimlik numarası,

 • Sağlık bilgileri

 

Protokol defterinin tutulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Poliklinik’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 • Oluşturulan dosyanızda, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Protokol defterinin tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Protokol defterinin tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

Protokol defterinin tutulması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

HASTANIN ANAMNEZ VE ONAM FORMU İLE BİLGİLENDİRİLMESİ

Hastanın anamnez ve onam formu ile bilgilendirilmesi  faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, yaş, imza, meslek bilgisi

 • Ev, iş ve cep telefon numarası, e-posta adresi, ev ve iş adresi,

 • Form üzerinde yer alan tüm sağlık bilgileri.

Hastanın anamnez ve onam formu ile bilgilendirilmesi faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Hastanın anamnez ve onam formu ile bilgilendirilmesi alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Hastanın anamnez ve onam formu ile bilgilendirilmesi faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Hastanın anamnez ve onam formu ile bilgilendirilmesi kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

ORTODONTİK TEDAVİLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU ALINMASI

Ortodontik tedaviler için hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza

 • Telefon numarası

Ortodontik tedaviler için hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Ortodontik tedaviler için hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Ortodontik tedaviler için hasta bilgilendirme ve onam formu  alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Ortodontik tedaviler için hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

PEDODONTİ(ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ)HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ALINMASI

Pedodonti(çocuk diş hekimliği)hasta bilgilendirme formu alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza

 

Pedodonti(çocuk diş hekimliği)hasta bilgilendirme formu alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Pedodonti(çocuk diş hekimliği)hasta bilgilendirme formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Pedodonti(çocuk diş hekimliği)hasta bilgilendirme formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Pedodonti(çocuk diş hekimliği)hasta bilgilendirme formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ DİŞ ÇEKİMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU ALINMASI

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi diş çekimi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza, 

 • Telefon numarası

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi diş çekimi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi diş çekimi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi diş çekimi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi diş çekimi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

PERİODONTOLOJİ ONAM FORMU ALINMASI

Periodontoloji onam formu alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza, 

 

Periodontoloji onam formu alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Periodontoloji onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Periodontoloji onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Periodontoloj onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

KURON-KÖPRÜ PROTEZLERİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU ALINMASI

Kuron-köprü protezleri için hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza, 

 • Telefon numarası

 

Kuron-köprü protezleri için hasta bilgilendirme ve onam formu  alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Kuron-köprü protezleri için hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Kuron-köprü protezleri için hasta bilgilendirme ve onam formu  alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Kuron-köprü protezleri için hasta bilgilendirme ve onam formu  alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

DİŞ İMPLANTI HASTA ONAM FORMU ALINMASI

Diş implantı hasta onam formu alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza

Diş implantı hasta onam formu  alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Diş implantı hasta onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Diş implantı hasta onam formu  alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Diş implantı hasta onam formu  alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

ENDODONTİK VE RESTORATİF TEDAVİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU ALINMASI

Endodontik ve restoratif tedavi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza, 

 • Telefon numarası

 

Endodontik ve restoratif tedavi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır. 

Endodontik ve restoratif tedavi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Endodontik ve restoratif tedavi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Endodontik ve restoratif tedavi hasta bilgilendirme ve onam formu alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

HASTANIN TEŞHİS VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF LABARATUVARLAR İLE BİLGİ PAYLAŞIMI 

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, ID numarası

 • Röntgen filmi, diş görseli, diş ölçüleri

 

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Açık rıza

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (İş ortakları),

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMESİ ADINA HASTA FOTOĞRAFLARININ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASI İÇİN RIZA METNİ ALINMASI

Hastaların bilgilendirilmesi adına hasta fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması için rıza metni alınması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, imza

 • Hastanın işlem yapılırkenki diş görüntüsü

 

Hastaların bilgilendirilmesi adına hasta fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması için rıza metni alınması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

,

Hastaların bilgilendirilmesi adına hasta fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması için rıza metni alınması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

 

Hastaların bilgilendirilmesi adına hasta fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması için rıza metni alınması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Açık rıza

Hastaların bilgilendirilmesi adına hasta fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması için rıza metni alınması kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Herkese açık

HASTALARIN YORUM LİNKLERİNİN PAYLAŞILMASI

Hastaların yorum linklerinin paylaşılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad,

 • Hasta yorumları

 

Hastaların yorum linklerinin paylaşılması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Hastaların yorum linklerinin paylaşılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • Talep/şikayetlerin takibi

Hastaların yorum linklerinin paylaşılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • İlgili kişinin kendisi tarafından anonimleştirilmesi

Hastaların yorum linklerinin paylaşılması kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Herkese açık

HASTA BİLGİ VE TEDAVİ KAYITLARININ NOVA DENTAL HASTA BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMINDA TUTULMASI

Hasta bilgi ve tedavi kayıtlarının nova dental hasta bilgi sistemi programında tutulması kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad,

 • Doğum tarihi ve yeri, cinsiyet

 • Adres ve e posta adresi,

 • Telefon numarası,

 • Hasta yakını bilgileri,

 • Sağlık bilgileri

Hasta bilgi ve tedavi kayıtlarının nova dental hasta bilgi sistemi programında tutulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde, Whatsapp uygulaması içerisinde tutulmaktadır.

Hasta bilgi ve tedavi kayıtlarının nova dental hasta bilgi sistemi programında tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Hasta bilgi ve tedavi kayıtlarının nova dental hasta bilgi sistemi programında tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,

 • Açık rıza.

Hasta bilgi ve tedavi kayıtlarının nova dental hasta bilgi sistemi programında tutulması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

HASTANIN TEŞHİS VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Tedavi durumu ve muayene bilgileri

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin ifası

 • 10 yıl

Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

HASTA RANDEVU BİLGİLERİNİN KLİNİK İÇİ İLETİŞİM KAPSAMINDA WHATSAPP UYGULAMASI ÜZERİNDEN KLİNİK İÇERİSİNDE İLETİLMESİ

Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında Whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad

 • Telefon numarası

Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında Whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde, Whatsapp uygulaması içerisinde tutulmaktadır.

Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında Whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında Whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,

 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Yurt dışına aktarım için açık rıza.

Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında Whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar),

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

ÖDEME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI VE FİZİKİ POS CİHAZINDAN ÇIKAN ÖDEME KAYITLARININ VE SLİPLERİNİN MUHAFAZASI

Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad,

 • Kredi kartı bilgileri,

 • Ödeme kayıtlarında yer alan bilgiler.

Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Muhasebe hizmet alınan kişiler).

 

POLİKLİNİK İÇİNDE KAMERA KAYDI TUTULMASI

Poliklinik içinde kamera kaydı tutulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Polikliniğe giriş çıkış yapanların kamera kayıtları.

Poliklinik içinde kamera kaydı tutulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Poliklinik içinde kamera kaydı tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Poliklinik içinde kamera kaydı tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası, 

 • Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 • Meşru menfaat.

Poliklinik içinde kamera kaydı tutulması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Yetkili kamu ve kuruluşları, 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

HASTALARA BAYRAM, YENİ YIL GİBİ ÖZEL GÜNLERDE MESAJ ATILMASI

Hastalara bayram, yeni yıl gibi özel günlerde mesaj atılması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad-soyad,

 • Telefon numarası

Hastalara bayram, yeni yıl gibi özel günlerde mesaj atılması  kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Hastalara bayram, yeni yıl gibi özel günlerde mesaj atılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Hastalara bayram, yeni yıl gibi özel günlerde mesaj atılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Açık rıza (Hem genel olarak hem de dini bilgisini paylaşanlara özel olarak)

 

Hastalara bayram, yeni yıl gibi özel günlerde mesaj atılması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

HASTALARA RANDEVU HATIRLATMASI YAPILMASI

Hastalara randevu hatırlatması yapılması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad-soyad,

 • Telefon numarası

Hastalara randevu hatırlatması yapılması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Hastalara randevu hatırlatması yapılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Hastalara randevu hatırlatması yapılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

Hastalara randevu hatırlatması yapılması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

 

HASTALARIN TALEBİ ÜZERİNE RANDEVU GÜNÜNDE POLİKLİNİKTE OLDUKLARINI BİLDİREN YAZI METNİ

 

Hastaların talebi üzerine randevu gününde poliklinikte olduklarını bildiren yazı metni hazırlanması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad-soyad

Hastaların talebi üzerine randevu gününde poliklinikte olduklarını bildiren yazı metni hazırlanması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

Hastaların talebi üzerine randevu gününde poliklinikte olduklarını bildiren yazı metni hazırlanması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Hastaların talebi üzerine randevu gününde poliklinikte olduklarını bildiren yazı metni hazırlanması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Açık rıza

Hastalara randevu hatırlatması yapılması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Kliniğimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Klinik adresimiz olan “Karayolları, Abdi İpekçi Cd. No:32/D Gaziosmanpaşa, İstanbul” adresine bizzat elden Avrupa İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetimine iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya avrupaincipr@gmail.com e-mail adresine,  e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.  
 

Saygılarımızla,

AVRUPA İNCİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 

bottom of page